Premio José Luis Alvite ozonoadmin Outubro 20, 2023

Premio José Luis Alvite

José Luis Alvite
Cartel Alvite 2023

Recoñecemento aos mellores columnistas

A APG recoñece co premio José Luis Alvite a aqueles profesionais cunha sólida traxectoria como columnistas e xeradores de opinión, xa sexa de análise da actualidade ou de outros ámbitos, que desenvolven o seu labor con periodicidade, sexa cal sexa o medio ou o formato.

Eloxio do talento de Alvite

O galardón, sen dotación económica, constituíuse en memoria do xornalista galego José Luis Alvite, quen foi capaz de crear un estilo propio, sagaz, atrevido, iconoclasta… co que retrataba a sociedade, sempre apoiado na barra do imaxinario Savoy.

Celebración da liberdade de prensa

A APG entrega o Alvite o 3 de maio, coincidindo co Día Mundial da Liberdade de Prensa, para celebrar o dereito e o deber de dispoñer do acceso a informacións veraces e opinións libres. O xurado está constituído pola Xunta Directiva.

IMG_1250
IMG_1242
Roberto L. Blanco Valdés, Premio Alvite 2024

Máis de 30 anos como articulista, nos que destacou pola súa valentía, así como pola súa voz libre e documentada para comentar a realidade socio-política cunha visión crítica, comprometida co pluralismo, a liberdade e a democracia. O tamén catedrático de Dereito Constitucional da USC, desenvolve unha intensa labor xornalística como comentarista en diferentes medios de comunicación como Televisión de Galicia (TVG), Radio Galega (RG) ou Radio Voz.

A Asociación de Xornalistas de Galicia outorgou por unanimidade a Ramón Pernas o Premio José Luis Alvite 2023, ao considerar que “atesora unha longa e brillante traxectoria como articulista e columnista, ademais de ter exercido durante décadas, con éxito, o oficio de xornalista nas súas máis diversas vertentes, incluídos varios cargos de responsabilidade en medios de comunicación, nos que tamén deu mostra da súa capacidade profesional”.

“E todo iso -prosegue-, sen deixar de destacar, por suposto, as súas facetas editorial e creativa, que comprenden un laureado percorrido novelístico, o que reforza e avala o seu perfil como lúcido analista da realidade da nosa sociedade e convérteno nunha referencia inescusable do panorama mediático galego”.

Ramón Pernas, xornalista de vocación, naceu na localidade lucense de Viveiro. É licenciado en Ciencias da Información pola Universidade Complutense de Madrid, onde tamén estudou Socioloxía. Entre outros postos destacados en publicacións, foi subdirector de Nova Empresa e director de Actual.

Tamén exerceu como columnista e crítico literario nas revistas Interviú e Tempo, como columnista na axencia OTR Press e no xornal El Progreso de Lugo, ademais de ser guionista para o espazo de Televisión Española (TVE) “Se eu fose presidente” e colaborador de diversos programas da pequena pantalla. Actualmente, escribe unha columna semanal no xornal La Voz de Galicia.

O seu labor en medios de comunicación mereceu outros prestixiosos galardóns do xornalismo galego, como o Premio Nacional Julio Camba ou o Premio Puro Cora. Tamén foi presidente do Club de Xornalistas Galegos en Madrid.

Noutros ámbitos, o José Luis Alvite 2023 foi director editorial de Espasa Calpe durante dez anos, e director xeral e fundador de Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Como novelista, é autor dunha ducia de títulos (Si tú me dices ven, a súa primeira novela, en 1996, Pabellón Azul, Paso a dous, Brumario, Libro de actas, Del viento y la memoria, En la luz inmóvil, Hotel Paradiso, O libro de Jonás, O libro dos adeuses).

Publicou unha antoloxía poética (Poesía (in)completa), o libro ilustrado Cen anos de circo en España -con José Mario Armero- e participou en varias obras colectivas. A súa actividade como escritor valeulle numerosos galardóns literarios: Ateneo de Sevilla, Internacional de Novela Emilio Alarcos, Letras de Bretaña, Azorín de Novela e Café Varela, este último, ao conxunto da súa obra. Ademais, foi finalista do Premio Nacional de Literatura (coa súa obra “Paso a dous”).

Xunto a iso, Pernas pronunciou numerosas conferencias, foi creador do Premio Primavera de Narrativa e participou como xurado en múltiples galardóns literarios. Parte da súa obra narrativa está traducida a outros idiomas, é medalla de ouro de O Heraldo de Viveiro -o semanario local da súa localidade natal-, e académico de número da Real e Pontificia Academia Auriense Mindoniense de San Rosendo.

O Premio José Luis Alvite alcanzou este ano a súa oitava edición, refrendando cada ano o seu propósito de manter viva a memoria do extraordinario creador compostelán que lle dá nome.

Pernas (Alvite 2023): “La libertad de prensa, columna dorsal de la democracia”

La Asociación de Periodistas de Galicia otorgó por unanimidad a Ramón Pernas el Premio José Luis Alvite 2023, al considerar que “atesora una larga y brillante trayectoria como articulista y columnista, además de haber ejercido durante décadas, con éxito, el oficio de periodista en sus más diversas vertientes, incluidos varios cargos de responsabilidad en medios de comunicación, en los que también dio muestra de su capacidad profesional”.

“Y todo ello -prosigue-, sin dejar de destacar, por supuesto, sus facetas editorial y creativa, que comprenden un laureado recorrido novelístico, lo que refuerza y avala su perfil como lúcido analista de la realidad de nuestra sociedad y le convierten en una referencia inexcusable del panorama mediático gallego”.
Ramón Pernas, periodista de vocación, nació en la localidad lucense de Viveiro. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, en donde también estudió Sociología. Entre otros puestos destacados en publicaciones, fue subdirector de Nueva Empresa y director de Actual.
También ejerció como columnista y crítico literario en las revistas Interviú y Tiempo, como columnista en la agencia OTR Press y en el diario El Progreso de Lugo, además de ser guionista para el espacio de Televisión Española (TVE) “Si yo fuera presidente” y colaborador de diversos programas de la pequeña pantalla. Actualmente, escribe una columna semanal en el periódico La Voz de Galicia.
Su labor en medios de comunicación ha merecido otros prestigiosos galardones del periodismo gallego, como el Premio Nacional Julio Camba o el Premio Puro Cora. También fue presidente del Club de Periodistas Gallegos en Madrid.

En otros ámbitos, el José Luis Alvite 2023 fue director editorial de Espasa Calpe durante diez años, y director general y fundador de Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Como novelista, es autor de una docena de títulos (Si tú me dices ven, su primera novela, en 1996, Pabellón Azul, Paso a dos, Brumario, Libro de actas, Del viento y la memoria, En la luz inmóvil, Hotel Paradiso, El libro de Jonás, El libro de los adioses).

Publicó una antología poética (Poesía (in)completa), el libro ilustrado Cien años de circo en España -con José Mario Armero- y participó en varias obras colectivas. Su actividad como escritor le ha valido numerosos galardones literarios: Ateneo de Sevilla, Internacional de Novela Emilio Alarcos, Letras de Bretaña, Azorín de Novela y Café Varela, este último, al conjunto de su obra. Además, fue finalista del Premio Nacional de Literatura (con su obra “Paso a dos”).
Junto a ello, Pernas pronunció numerosas conferencias, fue creador del Premio Primavera de Narrativa y participó como jurado en múltiples galardones literarios. Parte de su obra narrativa está traducida a otros idiomas, es medalla de oro de El Heraldo de Vivero -el semanario local de su localidad de nacimiento-, y académico de número de la Real y Pontificia Academia Auriense Mindoniense de San Rosendo.
El Premio José Luis Alvite alcanzó este año su octava edición, refrendando cada año su propósito de mantener viva la memoria del extraordinario creador compostelano que le da nombre.

https://webdev.periodistasdegalicia.es/2023/10/25/pernas-la-libertad-de-prensa-columna-dorsal-de-la-democracia/

Últimos premiados
2019
Carlos Luis Rodríguez
2018
José de Cora
2017
Anxel Vence
2016
José Luis Barreiro