Revista Comunica ozonoadmin Novembro 6, 2023

Revista Comunica

Comunica 1
"Comunica": espazo de reflexión e análise sobre a profesión xornalística

A APG comezou en 2004 a publicación dunha revista en papel con traballos sobre xornalismo e comunicación coa intención de ser unha publicación galega sobre eses eidos, en tódalas súas posibles vertentes e modalidades. “Comunica” publica traballos de investigación, artigos ou recensións sobre o mundo da información que demostren interese para ser difundidos. O Consello Asesor de Redacción vela polo mantemento deste principio editorial. Os traballos están conformados por artigos dedicados a aspectos moi variados dentro do ámbito da comunicación e da profesión xornalística. “Comunica” estará aberta á colaboración de tódolos profesionais, docentes e investigadores das facultades de Comunicación de Galicia que queiran ofrecer as súas achegas.

O impacto da intelixencia artificial nos medios de comunicación .

O último número de “Comunica” aborda a influencia da intelixencia artificial nos medios de comunicación e na profesión xornalística. Nesta ocasión, contamos coa colaboración de ilustres compañeiros, colegas, investigadores académicos e técnicos doutros ámbitos, que ofrecen a súa visión sobre un asunto que terá enorme influencia no futuro da profesión.

Unha publicación valente sobre a intelixencia artificial e a profesión.

María Méndez.

Nun exercicio de enorme coraxe, vintecinco profesionais de diversos ámbitos, pero sempre vinculados ao mundo da comunicación, quixeron achegar as súas consideracións sobre a influenza que terá a chamada intelixencia artificial (IA) nos medios de comunicación.

“Comunica”, a publicación da Asociación de Periodistas de Galicia (APG), retorna así despois dalgún tempo.

Faino como plataforma para a análise das consecuencias que para sector pode ter esta nacente ferramenta tecnolóxica; como un espazo de debate sobre as enormes incógnitas, mais tamén sobre as imprevisibles oportunidades que a súa aplicación xerará no noso eido laboral e social.

Móvenos un grande interese por achegarnos a unha cuestión que, de seguro, será obxecto de sisudas análises e múltiples valoracións nas próximas décadas. Agora, soamente o talante curioso e xeneroso dos que contribuíron ao relato desta publicación nos permitirá dispoñer dun punto de partida sobre o cal construír argumentos que reflictan a nosa implicación absoluta co devir profesional.

A intelixencia artificial, lonxe de ser un asunto alleo á evolución da nosa profesión, podería inducir nela unha auténtica revolución. E non queremos nin podemos quedarnos á marxe da súa implementación. Por iso, quixemos contar coa colaboración de ilustres compañeiros, colegas, profesores, científicos, académicos, técnicos e profesionais, que nos ofrecen a súa particular visión arredor desta área dun modo práctico, sinxelo e didáctico; unhas lecturas que estamos seguros de que espertarán o interese da profesión, pero tamén do resto da sociedade. A nosa enorme gratitude para tódalas persoas que colaboraron neste Comunica que rexorde co desexo de poder seguir achegando o noso gran de area para a construción dun futuro mellor, sempre coa comunicación como pano de fondo.

A intelixencia artificial, o traballo e o ensino

JOSÉ CASTRO LÓPEZ

Xornalista e vicepresidente da APG

Intelixencia artificial, información, desinformación e formación

ELADIO DAPENA GONZÁLEZ

Decano e profesor da Facultade de Enxeñería e Tecnoloxía Empresarial da Universidade Intercontinental de la Empresa

Próxima estación: o arco da vella das intelixencias

XOSÉ LÓPEZ GARCÍA

Catedrático de Xornalismo na Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela e coordinador do Grupo de Investigación Novos Medios

Números anteriores.
Número 1 .
A transición das televisións locais á tecnoloxía dixital. Un cambio radical do modelo.

Arturo Maneiro Vila.

Número 2 .

Os procesos de asociacionismo profesional.

Moncho Paz Arturo Maneiro.

Número 3 .

A autorregulación da prensa

Foro de Comunicación APG

Número 4 .

O autocontrol da televisión.
Análise do comportamento da audiencia de TV en Galicia.

Foro de Comunicación APG.

Número 5 .

Investigacións sobre Comunicación