Conclusións V Congreso Medios de Comunicación e Igualdade de Xénero

“Intelixencia artificial: Unha ferramenta para a igualdade?”Asociación de Periodistas de Galicia (APG) Conclusións: Posibles efectos negativos das tecnoloxías IA: Oportunidades de futuro que ofrece a IA: Posibles accións para paliar os efectos negativos da IA: Regulación española, europea e mundial da IA: O papel dos medios de comunicación e dos xornalistas: